Visit a Place

A’ fidreadh na Pàirce: Lusan is Flùraichean

Friday 12 July 2019

Holyrood Park

Lusan pinc le sealladh thar Pàirc an Ròid

Read in English

Tha a’ Ghàidhlig air an dlùth cheangail ri ar àrainneachd, is thig seo am bàrr tro an turas far am faighear blasaid den eòlas is tuigse air lusan is flùraichean tro chultar na Gàidhlig. Cluinnear cuideachd air seann chleachdaidhean airson lusan, is sgeulachdan co-cheangailte riutha. 

Bidh an seisean seo sa Bheurla. 

Tha an tachartas seo an asgaidh ach tha bùcadh riatanach.

Nuair a tha thu a’ bucadh, feuch gun cuimhnich sibh:

  • Ur n-ainm is àireamh fòin 

  • Tiotal agus deit na cuirme 

  • Àireamh de dhaoine a tha airson a bhith ann

Tha an cuirm seo airson daoine aig aois 12 is nas sine.

Select from 1 available date until Fri 12 Jul 2019

(This calendar is for informational purposes only, please select a date when booking your tickets.)

Share

Suaicheantas Oilthigh Dhùn Èideann