Archives and Research

Plana Gàidhlig 2012-2017

Plana Gàidhlig 2012-2017

Am Plana Gàidhlig 2012 – 2017 aig Alba Aosmhor. Chaidh am plana seo a dhealbhadh is a chur an gnìomh ann an co-aonta le iarrtas Achd na Gàidhlig (2005). Tha dleastanas is uallach aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba ri cumail ris a’ phlana seo fhad ’s a bhios plana ùr air a chruthachadh airson na buidhne.

 • Audiences:

  Corporate Interest Users
 • Date Published:

  19 June 2012
 • Publisher:

  Historic Environment Scotland
 • Publication Types:

  Corporate Plan, Framework Document, Ministerial Policy, Operational Policy
 • Format(s):

  Download PDF

 • Language:

  Gàidhlig

Share