Archives and Research

Plana Gàidhlig 2018-2023

Front cover of Plana Gàidhlig 2018-23

Chaidh am plana seo a dhealbhadh fo iarrtas reachdail mar phàirt de Achd na Gàidhlig 2005. 

Sa Phlana seo, tha sinn ga dhèanamh follaiseach gu bheil e na amas dhuinn cànan is cultar na Gàidhlig a chur air adhart agus aithne a thoirt dhaibh mar phàirt cudromach is prìseil de dh’àireannachd eachdraidheil na h-Alba.

 • Audiences:

  Corporate Interest Users
 • Date Published:

  27 August 2018
 • Publisher:

  Historic Environment Scotland
 • Publication Types:

  Corporate Plan, Framework Document, Ministerial Policy, Operational Policy
 • Format(s):

  Download PDF

 • Language:

  Gàidhlig

Share