Visit a Place

Ùbhlan sa Lios-mheas

Sunday 29 September 2019

Aberdour Castle and Gardens

Sealladh de Chaisteal Obar Dhobhair tro an Lios-mheas ùbhlan

Read in English

Thig thugainn còmhla ri Àrainneachd Eachdraidheil Alba agus Oilthigh Dhùn Èideann airson rùrachadh an lios-mheas eachdraidheil seo nuair a tha na h-ùbhlan ann an ùr-bhlàth an ràithe. Ionnsaich mu na tha ùbhlan cudromach do chultar na Gàidhlig, a’ gabhail a-steach èisteachd ri òrain Ghàidhlig mu na h-ùbhlan fhad is a bhios sibh air ur cuairteachadh le bòidheachd a’ ghàraidh.

Bidh an cuirm seo sa Bheurla.

Nuair a tha thu a’ bucadh, feuch gun cuimhnich sibh:

  • Ur n-ainm is àireamh fòin 

  • Tiotal agus deit na cuirme 

  • Àireamh de dhaoine a tha airson a bhith ann

Select from 1 available date until Sun 29 Sep 2019

(This calendar is for informational purposes only, please select a date when booking your tickets.)

Share

Suaicheantas Oilthigh Dhùn Èideann