Visit a Place

A’ fidreadh na Pàirce: Craobhan

Friday 31 May 2019

Holyrood Park

Craobh air cnoc os cionn an rathaid aig Pàirc an Ròid.

Read in English

Ionnsachaibh mu chraobhan bho shealladh nan Gàidheal ann an Ionad Foghlam Pàrc an Ròid. Às dèidh seisean fiosrachaidh le bàrdachd agus dualchas, thèid sinn air cuairt airson craobhan fhaicinn taobh a-muigh.

Bidh an seisean seo sa Ghàidhlig.

Tha an tachartas seo an asgaidh ach tha bùcadh riatanach.

Nuair a tha thu a’ bucadh, feuch gun cuimhnich sibh:

  • Ur n-ainm is àireamh fòin 

  • Tiotal agus deit na cuirme 

  • Àireamh de dhaoine a tha airson a bhith ann

Tha an cuirm seo airson daoine aig aois 12 is nas sine.

Select from 1 available date until Fri 31 May 2019

(This calendar is for informational purposes only, please select a date when booking your tickets.)

Share

Suaicheantas Oilthigh Dhùn Èideann